Zarządzenie nr 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej im . Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy w okresie epidemii
 
          Załączniki: