26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ), coroczne święto ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Główne cele EDJ zawarte są w przekonaniu, iż różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami.
Święto to obchodzone jest w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce.
Nasza szkoła również włączyła w obchody EDJ. Uczniowie mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat krajów Europy biorąc udział w różnych aktywnościach: najstarsi stworzyli gazetkę poświęconą świętu, a także barwne plakaty. Młodsi zaś uczyli się powitań w różnych językach, doskonalili też znajomość flag krajów europejskich. Ponadto uczniowie brali udział w quizie dotyczącym języków, poznawali przydatne zwroty w różnych językach, a także głowili się nad wymawianiem popularnych w różnych krajach łamańców językowych.