Czas przedświąteczny to okazja do różnorodnych przygotowań by jak najlepiej przeżyć święta Bożego Narodzenia. W naszej szkole, w ramach takich przygotowań odbył się Szkolny Konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”. Ta forma pracy, przede wszystkim miała na celu propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej uczniów oraz pogłębienie wiedzy na temat symboliki bożonarodzeniowej. Posługując się różnorodnymi technikami plastycznymi uczniowie klas IV - VIII stworzyli wspaniałe kartki bożonarodzeniowe, z których komisja konkursowa wyłoniła najlepsze. Nie było to łatwe zadanie, gdyż poziom prac był bardzo wysoki.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce - Maja Jagiełło – klasa IV
II miejsce - Mikołaj Bojarski – klasa IV
III miejsce - Oliwia Zgierska – klasa VII
Wyróżnienie - Michał Pelc – klasa VI
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i wykonanie wspaniałych prac!