Podczas nauki zdalnej odbywającej się w naszej szkole w I semestrze bieżącego roku szkolnego zdecydowana większość naszych uczniów systematycznie i aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Doświadczenie nabyte w trakcie nauczania zdalnego ubiegłego roku szkolnego, szkolenia nauczycieli oraz wsparcie szkoły w postaci udostępnionego sprzętu pozwoliły na realizację podstaw programowych we wszystkich klasach. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi informatycznych w wirtualnych "Classroomach" na platformie edukacyjnej Google GSuite. Lekcje w naszej szkole odbywały się online we wszystkich klasach zgodnie z obowiązującym planem zajęć i będzie to kontynuowane w klasach starszych również w II semestrze. Mamy jednak nadzieję, że już niebawem wszyscy będziemy mogli spotkać się w murach naszej szkoły.