• Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 3.09.2014 r. /środa/.
  • Cena pojedynczego obiadu + herbata lub kompot - 3 zł.
  • Opłata za miesiąc wrzesień – 60 zł /20 dni x 3,00 zł = 60 zł /.
  • Jeśli uczeń korzysta jedynie z herbaty opłata za każdy miesiąc wynosi - 5 zł.
  • Opłatę za korzystanie z obiadów należy uiszczać do 5 - go każdego miesiąca.
  • O nieobecności dziecka korzystającego w szkole z posiłków należy powiadamiać sekretariat szkoły.
  • Opłata za ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 42 zł /płatne do 30 września 2014 r./.
  • Przypominamy, że każdy uczeń winien posiadać obuwie na zmianę i worek do jego przechowywania po zajęciach lekcyjnych.

Życzymy udanego nowego roku szkolnego!