Wycieczka szkolna do stolicy była mikołajkową integracją uczniów klas VII i VIII.
Młodzież zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie poznała codzienność powstańców walczących o niepodległość w 1944 r. Następnie dawkę wrażeń artystycznych dostarczyła komedia „Zemsta” obejrzana w Och-Teatrze. Na scenie młodzież mogła podziwiać m. in. Cezarego Żaka w roli Cześnika, Grzegorza Warchoła jako Rejenta oraz Artura Barcisia, który znakomicie wcielił się w rolę Papkina. Na koniec uczniowie złożyli wizytę w Sejmie, która była cenną lekcją o polskim parlamentaryzmie i okazją do poznania pracy polityków.