Konto bankowe Szkolnej Rady Rodziców:
50 8735 0007 4001 6995 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Poniatowej
W tytule wpłat prosimy wpisać: Składka na radę rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa