cykl

Uczniowie klas IV, V, VI i VII wezmą udział w projekcie :

EKSTREMALNIE SKUTECZNA MŁODZIEŻ - CYKL TRENINGÓW KOMPETENCYJNYCH DLA MŁODZIEŻY ZMNIEJSZAJĄCY STRATY EDUKACYJNE PO CZASIE PANDEMII

W ramach projektu zaplanowane są treningi kompetencyjne dla uczniów :
1. Zarządzanie czasem i sobą w czasie: czym jest zarządzanie czasem i sobą w czasie,
pomaga, a co przeszkadza robić to skutecznie, style pracy, wyznaczanie celów, metody zarządzania czasem, case study, matryca Eisenhovera, cykl Kolba, narzędzia TIK o zarządzaniu czasem (4 jedn. dydaktyczne)
2. Rozumienie, rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami: trening pomoże uczniom
i uczennicom ukształtować 5 kompetencji dotyczących ludzkiej emocjonalności: rozumienie swoich emocji, panowanie nad swoimi emocjami, wykorzystywanie swoich emocji, rozumienie emocji innych, radzenie sobie z emocjami innych (4 jedn. dydaktyczne)
3. Metody skutecznego uczenia się i działania: czym jest proces uczenia się i kiedy jest skuteczny, jak się motywować do działania, sposoby i techniki na poprawę jakości uczenia się, cykl uczenia się.

Treningi zaplanowane są w okresie styczeń - kwiecień 2023 r.