18 listopada obchodziliśmy 13. rocznicę nadania naszej szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mottem przewodnim uroczystości była myśl naszego Patrona - „Miejcie ducha wiary i męstwa". Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji całej społeczności szkolnej w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy, której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Proboszcz Jan Domański. Druga część obchodów miała miejsce w szkole. Składał się na nią film, w czasie którego uczniowie naszej szkoły wyjaśniali jak rozumieją znaczenie słowa „patron" i „przewodnik". Następnie obejrzeliśmy prezentację pt: „ Kardynał Stefan Wyszyński - nasz Patron " i wysłuchaliśmy historii jego życia. Uczniowie klasy VI zaprezentowali część artystyczną opartą na tekście Społecznej Krucjaty Miłości naszego Wielkiego Patrona. Na zakończenie części oficjalnej uczniowie mogli wykazać się wiedzą w konkursie o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Jak się okazało, doskonale znają swojego Patrona i na wszystkie pytania odpowiedzieli bezbłędnie. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Konopnica Pan Mirosław Żydek, z-ca wójta Pani Anna Olszak, Radni Gminy: Pan Jerzy Jakubas, Pan Stanisław Łukasiewicz i Pan Grzegorz Wertel.
28 październik 2015r. uczniowie klasy 1a i 1b złożyli uroczyste ślubowanie. Przewodnikiem po krainie wiedzy i umiejętności był Pinokio. Dzieci przygotowały i zaprezentowały swoje umiejętności w części artystycznej. Pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Po ślubowaniu Dyrektor Szkoły pani Aniela Sobolewska złożyła pierwszoklasistom życzenia wielu sukcesów w nauce i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, a rodzicom satysfakcji z postępów dzieci. Następnie Pani Dyrektor pasowała dzieci na uczniów naszej szkoły. Od wychowawców uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego upominki. Rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek.
17 listopada 2015 roku uczniowie klas czwartej, piątej i szóstej uczestniczyli w wycieczce do Parku rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim zorganizowanej w ramach projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminę Konopnica. Najpierw uczniowie odbywali zajęcia w laboratoriach edukacyjnych, gdzie m.in. zdobywali informacje na temat runa leśnego, troposfery, dowiadywali się, w jaki sposób powstaje energia i jak pozyskać ją w ekologiczny sposób, przypominali, czym jest recykling i jak duże ma on znaczenie w walce o ochronę środowiska. Kolejnym punktem wycieczki były warsztaty, w czasie których ich uczestnicy poznawali gwiazdozbiory naszego Wszechświata oraz używając wyobraźni, tworzyli własne. Po przerwie na obiad na terenie parku została zorganizowana gra terenowa, która polegała na odnajdywaniu i rozwiązywaniu ukrytych zagadek dotyczących przyrody, ochrony środowiska itp. Był to dzień pełen wrażeń. Wszystkim bardzo podobała się taka forma wypoczynku i nauki przez zabawę.
W dniu 4.11.2015r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie w patriotycznych pieśniach i wierszach, ukazali drogę polskiego narodu do upragnionej niepodległości. Inscenizacja była hołdem złożonym Polakom, którzy walczyli o wolność i niepodległość. W uroczystości wzięli udział: J. Joć, M. Palak, O. Flis, A. i W. Nieradko, M. Złocka, W. Walczak, M. Sito,P. Szabat, A. Gałęga, A. Rosiak. o. Jakubas, J. Pieczonka. Społeczność szkolna z uwagą wysłuchała akademii, wykonawców nagrodziła gromkimi brawami.
W naszej szkole tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy 13 października. W ten uroczysty wtorek gościliśmy w naszych szkolnych progach wspaniałych gości. Wśród nich byli: zastępca Wójta Gminy Konopnica Pani Anna Olszak, księża z Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy, emerytowani i obecni nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła wzruszająca prezentacja przedstawiająca fotografie szkoły oraz grona pedagogicznego sprzed siedemdziesięciu lat. Następnie uczniowie klas czwartej, piątej i szóstej zaprezentowali długo przygotowywany program artystyczny, który spowodował, iż w oczach widzów zakręciły się łzy: najpierw wzruszenia, a później ze śmiechu. Wszystko to za sprawą pięknych wierszy i piosenek, a później zabawnej scenki parodiującej współczesną lekcję. Po tym w imieniu własnym oraz rodziców wszystkich naszych uczniów piątoklasiści złożyli wszystkim przybyłym gościom najlepsze życzenia i wręczyli im kwiaty. Na zakończenie części oficjalnej na wszystkich czekał jeszcze quiz. Zadaniem uczestników zabawy było rozpoznanie, kim jest nauczyciel opisany w zagadce i przedstawiony na zdjęciach- były to jednak fotografie z dziecięcych lat naszych nauczycieli :-)