W ubiegły piątek, tj. 8 maja 2015 roku, delegacja uczniów i nauczycieli z naszej szkoły miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 50 przy ulicy Roztocze 14 w Lublinie z Panem Piotrem Kordyaszem, autorem książki pt. „Stefek" opowiadającej o dzieciństwie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas tego spotkania pisarz w niezwykle ciekawy sposób opowiadał o życiu Patrona naszej szkoły, przytaczał anegdoty, których opisu trudno doszukać się w wielu opracowaniach na temat życia księdza. Następnie twórca odpowiadał na pytania zadawane przez zgromadzoną publiczność. Można było również nabyć inne książki tego autora, jak np. „Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły" i otrzymać autograf z dedykacją. Zakończenie wizyty stanowiło wykonanie kilku pamiątkowych fotografii z głównym bohaterem piątkowego dnia Panem Piotrem Kordyaszem, a także Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie Panem Ryszardem Pawką oraz organizatorem spotkania Panią Jadwigą Mączką, którym serdecznie dziękujemy za zaproszenie i tak serdeczne przyjęcie naszej delegacji :-).

Miło nam poinformować, że z dniem 10 kwietnia 2015 roku nasza szkoła na mocy umowy patronackiej podjęła współpracę z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. www.garden.umcs.pl


Dzień Ziemi obchodzony jest na świecie 22 kwietnia. W właśnie tego dnia w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy szkolne uroczystości Międzynarodowego Dnia Ziemi zainaugurował konkurs wiedzy przyrodniczej dla klas IV-VI, a także konkurs plastyczny dla klas 0-VI, gdzie uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną metodą kolażu pt.: „Ekologiczny parasol dla naszej Matki Ziemi". Uroczysta akademia z tej okazji w naszej szkole odbyła się 28 kwietnia 2015 r., podczas której uczniowie klasy VI wystawili barwną inscenizację pt.: „Królewna Przyroda i siedmiu krasnoludków". Młodzi aktorzy zwrócili uwagę na konieczność dbania o otaczające nas środowisko, gdyż nasze codzienne decyzje i wybory mają również wymiar globalny. Po uroczystej akademii dyrektor szkoły p. Aniela Sobolewska wręczyła nagrody książkowe, rzeczowe i dyplomy uczniom za najlepsze prace plastyczne, a także najlepszym uczniom za konkurs wiedzy przyrodniczej. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursach, a laureatom gratulujemy!!!

W dniu 16.04.2015r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty organizowanego przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon i Grupy Polskapresse. Celem testu było podsumowanie pierwszego etapu edukacyjnego. Tegoroczny sprawdzian składał się z dwóch części: z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie każdego testu uczniowie mieli 45 minut. Między testami przewidziana była 15 minutowa przerwa.
Sprawdzian trzecioklasisty dostarcza informacji o umiejętnościach uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wyniki sprawdzianu zostaną opublikowane 29 maja 2015 roku.

Procedura zmiany hasła (rodzica, ucznia) w dzienniku elektronicznym
Klasy/Grupy >>> Klasa wychowawcza >>> Dane uczniów i rodziców. W okienku Widok (w prawym górnym rogu) wybieramy „dane rodziców" lub „dane uczniów". Wybieramy pozycję do zmiany tj. „edytuj". W nowym oknie w pozycji hasło wpisujemy nowe hasło. Zobowiązujemy rodzica do zmiany hasła przy najbliższym logowaniu.