Szanowni Państwo Rodzice dzieci zgłoszonych do oddziałów przedszkolnych i klas I – III w okresie 25.05.2020 r. do 5.06.2020 r. /okres ten będzie przedłużony/!
Informuję, że w w/w okresie dzieci będą korzystać w szkole z obiadów.
Cena obiadu - 4.50
Przy wejściu do szkoły w dniu 25.05.2020 r. będą przyjmowane opłaty za obiady.
/ 10 dni - 45 zł. Prosimy o odliczone kwoty./
Obiady będą wydawane od 25.05.2020 r. /poniedziałek /
11.40 – dla kl. I-III
12.00 – dla oddziałów przedszkolnych

Aniela Sobolewska - dyrektor szkoły

18 maja świętujemy 100. rocznicę urodzin naszego rodaka, papieża – św. Jana Pawła II. Nieustannie pamiętamy o naszym Patronie, chcemy upowszechniać Jego dziedzictwo i przybliżać je kolejnym pokoleniom. Jako społeczność szkolna często przypominamy sobie o tej wyjątkowej postaci, nie tylko by uczyć się kim był i czego dokonał, ale aby czerpać od Niego przykład życia i prosić o wstawiennictwo, bo jest świętym!
Nasi uczniowie również pamiętają o tej rocznicy i przez lekcje zdalne lepiej poznają postać Karola Wojtyły. Owocem tych lekcji są prace naszych uczniów.
Przy tej okazji należy zaznaczyć, że rozpoczął się proces beatyfikacyjny Emilii i Karola Wojtyłów - rodziców naszego papieża, a to pokazuje nam, że każda nasza rodzina może wzrastać ku świętości.
Niech dzień urodzin św. Jana Pawła II będzie dla nas okazją do refleksji i wspomnień związanych z życiem i ciągle aktualnym nauczaniem tego wielkiego Polaka.

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

W związku z rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 7 czerwca 2020 roku oferujemy uczniom klasy ósmej naszej szkoły konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów edukacyjnych, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, a także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Wszyscy uczniowie, którzy chcieliby skorzystać z takich konsultacji proszeni są o kontakt z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia za pomocą wiadomości w e-dzienniku do dnia 21 maja 2020 roku. Na podstawie liczby zgłoszonych osób oraz ilości zagadnień do omówienia z danym uczniem nauczyciele wyznaczą dzień i godzinę konsultacji każdemu uczniowi. Ta sama zasada dotyczy możliwości korzystania z biblioteki szkolnej.

W związku z tym samym zarządzeniem od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 7 czerwca 2020 roku oferujemy wszystkim uczniom naszej szkoły konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów edukacyjnych, a także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Wszyscy uczniowie, którzy chcieliby skorzystać z takich konsultacji proszeni są o kontakt z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia za pomocą wiadomości w e-dzienniku do dnia 28 maja 2020 roku. Na podstawie liczby zgłoszonych osób oraz ilości zagadnień do omówienia z danym uczniem nauczyciele wyznaczą dzień i godzinę konsultacji każdemu uczniowi. Ta sama zasada dotyczy możliwości korzystania z biblioteki szkolnej.