rekrutacja

Szanowni Państwo,
Informuję, że wszystkie dzieci zgłoszone w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte do szkoły i oddziałów przedszkolnych.
Informuję, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami:
Kl. I - siedem wolnych miejsc,
Zerówka – cztery wolne miejsca,
Oddział przedszkolny – trzy wolne miejsca.
Zapraszamy.
Informacji udzielamy pod numerem telefonu: (81)5031013

Zdaniem historyków, 14 kwietnia 966 roku w Wielką Sobotę Mieszko I przyjął chrzest. Święty Jan Paweł II w książce "Pamięć i tożsamość" napisał"Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii,a zaczyna istnieć historycznie."
 Namalowany  w 1889 roku obraz Jan Matejki  zatytułowany "Zaprowadzenie chrześcijaństwa", ukazuje w symboliczny sposób ustanowienie na ziemiach polskich nowej wiary.

Matejko Christianization of Poland

Bogatych w łaskę
Świąt Chrystusowego Zmartwychwstania .
Niech tajemnica Wielkiej Nocy
wypełni pokojem i mocą każdą chwilę
życia osobistego, rodzinnego i zawodowego.

Z serca życzę

Aniela Sobolewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Konopnicy