witaj szkoło
Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele 
1 września 2020 zapraszamy
na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego będzie przebiegało inaczej niż w poprzednich latach. Poszczególne klasy spotkają się z wychowawcami według zamieszczonego poniżej harmonogramu, w przydzielonych salach.
W tym roku nie odbędzie się wspólne spotkanie w sali gimnastycznej.
  • Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
  • Zachęcamy do zakrywania ust i nosa maseczką przez dzieci.
  • Dziecku w klasach 1 – 4 szkoły podstawowej może towarzyszyć maksymalnie jeden rodzic lub opiekun. Rodzice lub opiekunowie obowiązkowo zasłaniają usta i nos.
  • W trakcie spotkań zachowujemy dystans społeczny.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w tradycyjnej formie stacjonarnej, na terenie szkoły. W trosce o bezpieczeństwo, poszczególne klasy, w miarę możliwości będą przydzielone do jednej sali lekcyjnej. Obowiązują również wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
Dołóżmy wszelkich starań, aby dzięki wspólnej dyscyplinie, przestrzeganiu zaleceń sanitarnych oraz procedur szkolnych, dzień rozpoczęcia roku szkolnego oraz następne dni nauki szkolnej przebiegały w bezpiecznej oraz spokojnej atmosferze.
Aniela Sobolewska – dyrektor szkoły
Zarządzenie nr 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej im . Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy w okresie epidemii
 
          Załączniki: